Tag: #Huobi

Huobi Thailand เตรียมปิดตัว 1 กรกฎาคม 2565 นี้ แจ้งเตือนให้รีบย้ายสินทรัพย์ออกจากแพลตฟอร์ม

ลาก่อย Huobi Thailand ปิดให้บริการ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ จากกรณีที่ ก.ล.ต.ประเทศไทยได้เพิกถอนใบอนุญาตการดำเนินงานของกระดานแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตัลอย่าง Huobi Thailand โดยให้เหตุผลว่า Huobi Thailand นั้นล้มเหลวในการปฎิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจทัลในประเทศไทยต้องรับผิดชอบ โดย Huobi Thailand พึ่งเปิดให้บริการในไทยช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ...

Read more