Tag: #CZ

CZ ระบุ ถ้า Binance ล้มละลาย จะคืนเงินให้ผู้ใช้ก่อนผู้ถือหุ้น

CZ ระบุ ถ้า Binance ล้มละลาย จะคืนเงินให้ผู้ใช้ก่อนผู้ถือหุ้น ใน AMA กับ CZ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสระอุ คำถามมากมายในหลายหัวข้อถูกนำมาชี้แจงกันให้โปร่งใสกันตรงนี้ หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจก็คือคำถามว่า Binance ใช้วิธีไหนในการจัดการกับเงินของผู้ใช้ รวมไปถึงอนาคตของ Binance ...

Read more