Tag: #Stake

Pancake Update เปิดให้ผู้ใช้ย้ายเหรียญไปฟาร์มใหม่ได้แล้ว

หลังจากทำการ Update Smart Contract เวอร์ชั่นใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อย ทาง Pancake ก็ได้มีการออกมาทวีตแจ้งผู้ใช้งานว่าเราสามารถย้ายเหรียญที่ทำการ Stake ไว้ใน Pool ต่างๆ ไป Stake บน Contract ใหม่ของ Pancake ได้แล้วนะ โดยฟาร์มใหม่ของ ...

Read more