Tag: #Stagflation

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก CPI สูงสุดในรอบ 40 ปี แล้วเราควรรับมือยังไง

ตั้งแต่ปี 1982 ค่า CPI ไม่เคยกลับไปแตะระดับ 9 อีกเลยจนถึงในปีนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ค่า CPI ก็ได้กลับไปทะลุระดับ 9 อีกครั้งในรอบ 40 ปี สิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อไป แล้วจะมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้บ้างนะ เราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า CPI นั้นมันค่าอะไรกันแน่ ทำไมมันถึงส่งผลต่อตลาดต่างๆ ...

Read more