Tag: #Recession

รู้หรือเปล่าเรากำลังเข้า Technical recession กันแล้วหลังจาก GDP – 0.9% ? ว่าแต่ Recession ที่ผ่านมาเป็นยังไง ? และทำไมครั้งนี้ถึงน่าจะแตกต่าง ?

รู้หรือเปล่าเรากำลังเข้า Technical recession กันแล้วหลังจาก GDP - 0.9% ? ว่าแต่ Recession ที่ผ่านมาเป็นยังไง ? และทำไมครั้งนี้ถึงน่าจะแตกต่าง ? นิยามของ Recession คือช่วงระยะเวลาชั่วคราวที่เศรษฐกิจถดถอย การผลิตลดลง การซื้อขายใช้จ่ายลดลง ซึ่งปกติก็จะนิยามว่า ...

Read more

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจาก CPI สูงสุดในรอบ 40 ปี แล้วเราควรรับมือยังไง

ตั้งแต่ปี 1982 ค่า CPI ไม่เคยกลับไปแตะระดับ 9 อีกเลยจนถึงในปีนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ค่า CPI ก็ได้กลับไปทะลุระดับ 9 อีกครั้งในรอบ 40 ปี สิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อไป แล้วจะมีอะไรที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้บ้างนะ เราอาจจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า CPI นั้นมันค่าอะไรกันแน่ ทำไมมันถึงส่งผลต่อตลาดต่างๆ ...

Read more