Tag: #Moomonster

Moo Monster ปรับเปลี่ยนระบบเหรียญจาก 2 เหรียญเหลือเพียงเหรียญเดียวแล้วว !!

ลาก่อนเหรียญหมูสีทอง Moo Monster ปรับเปลี่ยนระบบเหรียญจาก 2 เหรียญเหลือเพียงเหรียญเดียวแล้วว !! จากการที่ทางทีมพัฒนาได้ฟังเสียงตอบรับแล้วข้อเสนอแนะจาก Community ในเรื่องของ Tokenomics (ระบบเหรียญ) มีหลายๆ เสียงแนะนำให้ปรับเปลี่ยนจากระบบเกมที่มี 2 เหรียญให้เหลือเพียงเหรียญเดียว โดยเมื่อทางทีมพัฒนาได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับ Case Study จาก ...

Read more