Tag: #Korea

Bank of Korea เสร็จสิ้นโครงการนำร่อง CBDC ในระยะแรกแล้ว

Bank of Korea เสร็จสิ้นโครงการนำร่อง CBDC ในระยะแรกแล้ว Bank of Korea ประสบความสำเร็จในการทดสอบโครงการนำร่อง CBDC ของธนาคารกลางในระยะแรกแล้ว ซึ่งได้มีการเริ่มทดสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2021 โดยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้กล่าวว่าการทดสอบจำลอง CBDC ระยะแรกนั้นเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และในระยะที่สองนั้นกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการทดสอบ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ ...

Read more