Tag: #J5

Peter Schiff ออกมาปฏิเสธ ไม่ได้ฟอกเงินผ่านธนาคารที่เขาก่อตั้งขึ้นในเปอร์โตริโก

เอ๊ะ ! Peter Schiff ออกมาปฎิเสธว่าเขาไม่ได้ฟอกเงินผ่านธนาคารที่เขาก่อตั้งขึ้นในเปอร์โตริโก Euro Pacific International Bank ได้รับใบอนุญาตในปี 2017 เพื่อดำเนินการในสหรัฐฯ โดยมีการสร้างบัญชี 15,000 บัญชีในอีก 2 ปีต่อมา แต่เงินฝากกลับลดลงเหลือเพียง 150 ล้านดอลลาร์เท่านั้น ...

Read more