Tag: #IMF

IMF เรียกร้องให้ El Salvador ยกเลิกสถานะ Bitcoin จากการเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย

IMF เรียกร้องให้ El Salvador ยกเลิกสถานะ Bitcoin จากการเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย สมาชิกของคณะกรรมการบริหารของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติใน El Salvador ยกเลิกสถานะ Bitcoin จากการเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม IMF มีการรายงานว่าแม้การชำระเงินทางดิจิทัลนั้นจะมีศักยภาพที่เพิ่มมากขึ้นแต่การเลือกรองรับ ...

Read more