Tag: ILearnALot

แนวทางการ DCA Bitcoin สไตล์พี่แชมป์ I Learn A Lot

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า "DCA" มาไม่มากก็น้อย แต่อยากจะไม่รู้ความหมายของมัน หรือ อาจจะยังใช้งานมันได้ไม่ถูกต้อง ดังนั้นในวันนี้ผมจะมีอธิบายเกี่ยวกับการ DCA รวมไปถึงเทคนิคที่ผมใช้ในการ DCA ช่วงนี้ด้วย DCA (Dollar-Cost Averaging) คืออะไร ? DCA (Dollar-Cost Averaging) ...

Read more

จ่ายภาษีที่ Rio de Janerio ลดหย่อนได้อีก 10% เมื่อจ่ายด้วย Bitcoin

จ่ายภาษีที่ Rio de Janerio ลดหย่อนได้อีก 10% เมื่อจ่ายด้วย Bitcoin ตามกันมาติดๆกับเมืองใหญ่ Rio de Janerio แหล่งท่องเที่ยวเลื่องชื่อของ Brazil ที่กำลังจะนำเงิน 1% ของคลังมาใช้ในการลงทุนกับ Bitcoin ตามรอยรุ่นใหญ่ Miami ...

Read more