Tag: #GNP

พาไปทำความรู้จักตัวเลข GDP คืออะไร ทำไมมีผลต่อเศรษฐกิจและราคาสินทรัพย์ !?

พอพูดถึงเงินเฟ้อที่นอกจาก CPI กับ PCE แล้ว อีกหนึ่งตัวเลขที่น่าจับตาซึ่งจะประกาศออกมาในคืนนี้คือ GDP ซึ่ง Fed จะใช้เป็นมุมมองต่อเศรษฐกิจในช่วงนั้นว่า การเติบโตของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มจะไปในทิศทางไหนต่อ GDP หรือ Gross Domestic Product เป็นตัวเลขที่ได้จากการนับรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ ไม่ว่าจะมีสัญชาติไหน ยกตัวอย่าง ...

Read more