Tag: #Dapp

ทำไม 48 โครงการจาก Luna เลือกที่จะย้ายมายังระบบนิเวศ Polygon?

เห็นข่าวแล้วสงสัยกันบ้างไหม? ว่าทำไมโครงการจาก Luna รวมกว่า 48 โครงการถึงเลือกที่จะย้ายมาที่ระบบนิเวศของ Polygon Chain แทนที่จะย้ายไปที่ Chain อื่นๆ? ------------------------------- ❓ มาๆ เดี๋ยวค่อยๆ ไขข้อสงสัยกัน ! . 🏆 เหตุผลพื้นฐานด้านการดึงดูดผู้ใช้งานและการรองรับผู้ใช้งาน ...

Read more