Tag: #Dai

สงครามการแย่งซื้อ Stablecoin ของชาวอาร์เจนตินาพุ่ง 200-300%

สงครามการแย่งซื้อ Stablecoin ของชาวอาร์เจนตินาพุ่ง 200-300% เหตุจากต้องการหลีกหนีจากวิกฤตเศรษฐกิจ ล่าสุดจากเหตุการณ์ที่ มาร์ติน กุซมาน รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินา ลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ ชาวอาร์เจนตินาก็ได้ทำการแย่งกันซื้อ Stablecoin เพิ่มขึ้น 2 ถึง 3 เท่าเพื่อป้องกันการลดลงของค่าเงินเปโซของอาร์เจนตินา ขณะเดียวกันราคาของ Stablecoin ในอาร์เจนตินาดีดขึ้นมากว่า ...

Read more