Tag: #CBDC

ธนาคารกลางทั่วโลกกว่า 80% สนใจใน CBDC

พี่ๆ ไม่สนใจใช้ Bitcoin หรือ Crypto แทน CBDC บ้างเหรอครับ ธนาคารกลางมากกว่า 80% สนใจที่จะเปิดตัวสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) หรือได้ดำเนินการไปแล้วตามการวิจัยของสำนักงานบัญชี PwC Haydn Jones ผู้เชี่ยวชาญด้าน Blockchain และ Crypto ...

Read more

Bank of Korea เสร็จสิ้นโครงการนำร่อง CBDC ในระยะแรกแล้ว

Bank of Korea เสร็จสิ้นโครงการนำร่อง CBDC ในระยะแรกแล้ว Bank of Korea ประสบความสำเร็จในการทดสอบโครงการนำร่อง CBDC ของธนาคารกลางในระยะแรกแล้ว ซึ่งได้มีการเริ่มทดสอบตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2021 โดยทางธนาคารกลางเกาหลีใต้กล่าวว่าการทดสอบจำลอง CBDC ระยะแรกนั้นเสร็จสมบูรณ์ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และในระยะที่สองนั้นกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการทดสอบ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้ ...

Read more